Про це розповідають #Букви.

З 1 по 16 листопада 1945 року в Лондоні проходила конференція ООН зі створення Організації з питань освіти і культури, куди приїхали представники 44 держав. 16 листопада 1945 був підписаний Статут ЮНЕСКО і створена підготовча комісія. Статут був підписаний представниками 37 держав з 44.

Елен Уїлкінсон, міністр освіти Великої Британії, читає Конституцію ЮНЕСКО.

16 листопада 1995 року держави-члени ЮНЕСКО прийняли Декларацію принципів толерантності, в якій йдеться про рівність усіх людей, незалежно від їх віросповідання, етнічної приналежності чи кольору шкіри. Ці принципи внесені і в Загальну декларацію прав людини.

Метою Декларації принципів терпимості – є дотримання державами гарантій справедливого законодавства, правопорядку, судово-процесуальних та адміністративних норм.

За період членства в ЮНЕСКО Україна виступала ініціатором започаткування багатьох міжнародних програм і проєктів, наприклад, Україна була серед ініціаторів розробки Декларації про раси і расові забобони.

Варто зазначити, що у наукових закладах України створено і діють 11 кафедр ЮНЕСКО в галузях лінгвістики, філософії людського спілкування, застосування інформаційних та комунікаційних технологій в освіті, превентивної освіти та соціальної політики, екології техногенних регіонів, кріобіології, клітинної і молекулярної нейробіології, прав людини і демократії.

ЮНЕСКО має видавництво Office des Presses de l’Unesco (різними мовами), в якому з’являються 26 періодичних видань, серед них “Кур’єр ЮНЕСКО” (35 мовами), “Культури”, “Музеум”, “Перспективи освіти” та ін. Україна є членом ЮНЕСКО від 1954.

  • Міністерство культури та інформаційної політики України спільно з Державним агентством із розвитку туризму пропонує розвивати Чорнобильську зону відчуження і внести окремі її об’єкти до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.