Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною групою “Рейтинг” протягом 6-8 грудня 2021 року.

Результати опитування демонструють, що дві третини респондентів поверхово ознайомлені зі змістом Мінських угод, чверть не знають про них. Про те, що добре ознайомлені зі змістом цих домовленостей, зазначили лише 11% опитаних.

Опитування проводилося у всіх підконтрольних уряду регіонах серед 2500 респондентів віком від 18 років методом CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера). Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення, похибка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95: не більше ніж 2,0%.