#Букви зібрали всю необхідну інформацію щодо етапів вступної кампанії, які документи потрібно подати для вступу до вишів, про вступні іспити та прохідні бали.

Етапи вступної кампанії

Згідно з даними Міністерства освіти і науки України, для вступу на перший курс для здобуття ступеня бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань) після школи (після здобуття повної загальної середньої освіти) передбачені наступні етапи:

• реєстрація для складання вступних іспитів, творчих конкурсів;

• реєстрація електронних кабінетів;

• складання вступних іспитів (пільгові категорії), творчих конкурсів;

• прийом заяв та документів;

• співбесіди;

• оприлюднення рейтингових списків;

• подання оригіналів документів;

• зарахування на бюджет;

• переведення на вакантні місця держзамовлення.

Реєстрація вступників

Реєстрація для складання вступних іспитів, творчих конкурсів мала стартувати не пізніше 24 червня.

Для цієї реєстрації не потрібні сертифікати ЗНО – тільки заява; копія документа, що посвідчує особу; фотокартка розміром 3×4 см; копія документа про повну загальну середню освіту або довідка закладу освіти про завершення її здобуття; копія документа, що підтверджує право вступника на участь у вступному іспиті (пільги).

А з 1 липня абітурієнти зможуть створити свої особисті електронні кабінети вступника. Це персональна онлайн-сторінка абітурієнта. Через цей кабінет вступник подає заяви до вишів в електронній формі.

Вступники мають зареєструвати свій електронний кабінет на спеціальному сайті (vstup.edbo.gov.ua), який працюватиме з 1 липня.

Під час реєстрації вступник зазначає такі дані:

• адресу електронної пошти, до якої має доступ (вказана адреса буде логіном для входу до кабінету);

• пароль для входу до кабінету;

• номер, пін-код і рік отримання сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання;

• серію та номер документа про повну загальну середню освіту;

• середній бал додатка до вказаного документа (розрахувати його потрібно самостійно за 12-бальною шкалою; можна скористатись калькулятором середнього бала на сайті https://vstup.edbo.gov.ua/).

В електронному кабінеті також можна обрати регіон, куди планує вступати абітурієнт, форму навчання та спеціальність.

У разі виникнення проблем із реєстрацією електронного кабінету, поданням заяв через електронний кабінет, розбіжностей між даними сертифікатів ЗНО та документів про освіту необхідно звернутись до технічної підтримки (номери телефонів за посиланням).

Спеціальні умови вступу

Певні категорії вступників мають право на пільги, тобто спеціальні умови вступу.

Ці умови дозволяють вступати: за співбесідою; за вступними іспитами; через переведення на вакантні місця державного бюджету.

До пільгових категорій вступників, які можуть вступати за результатами співбесіди, належать: особи з інвалідністю внаслідок війни; особи, яким законом “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” надано право на прийом без екзаменів; особи з інвалідністю, які неспроможні відвідувати заклад освіти.

За іспитами (замість ЗНО) можуть вступати: особи, визнані постраждалими учасниками Революції Гідності, учасниками бойових дій тощо.

До пільгових категорій також належать: діти-сироти або позбавлені батьківського піклування, абітурієнти, які не могли складати ЗНО через хворобу, особи, які проживають на тимчасово окупованих територіях Криму та Донбасу. З повним переліком пільгових категорій можна ознайомитися в наказі Міністерства освіти.

Для пільговиків існують особливості під час реєстрації електронного кабінету вступника. Їм необхідно звернутися до державного вишу з проханням внести їх до реєстру осіб зі спеціальними умовами вступу.

Під час звернення слід надати:

• документ, що посвідчує особу;

• документ про освіту;

• документи, що підтверджують право на пільгу.

Після внесення даних у реєстр в електронному кабінеті вступника з’явиться спеціальна позначка, що вас ідентифіковано як особу зі спеціальними умовами вступу.

Ключові дати вступної кампанії

Складання вступних іспитів (пільгові категорії), творчих конкурсів:

• з 1 до 13 липня (бюджет, контракт);

• 14-23 липня – тільки контракт.

Прийом заяв та документів на вступ:

з 14 до 18:00 16 липня – для тих, хто вступає за співбесідою, вступними іспитами та творчими конкурсами (якщо вони були не складені з 1 до 13 липня);

до 18:00 23 липня – за результатами ЗНО, вступних іспитів та творчих конкурсів, якщо вони були складені з 1 до 13 липня.

Співбесіди проходитимуть з 17 до 19 липня включно.

Оприлюднення рейтингових списків – не пізніше 28 липня.

Подання оригіналів документів – до 18:00 2 серпня.

Зарахування на бюджет відбуватиметься 9 серпня.

Переведення на вакантні місця держзамовлення – не пізніше 19 серпня.

Зарахування на навчання за контрактом – не пізніше 30 вересня.

Старт подачі заяв до вишів

Прийом заяв та документів стартує 14 липня до всіх закладів освіти, крім вищих військових навчальних закладів (вишів зі специфічними умовами навчання) та військових навчальних підрозділів вишів.

Заяви подаються в електронній формі (через особистий електронний кабінет).

Заяву до вишу в паперовій формі можна подати, тільки якщо:

• вступаєте за пільговою категорією (не маєте сертифікатів ЗНО);

• є розбіжності в ЄДЕБО (Єдиній державній електронній базі з питань освіти) та в атестаті або сертифікаті зовнішнього оцінювання;

• у разі подання іноземного документа про освіту;

• у разі подання документів іноземцями та особами без громадянства;

• у разі неможливості зареєструвати електронний кабінет або подати заяву в електронній формі з інших причин, що підтверджено довідкою приймальної комісії закладу вищої освіти тощо.

Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто оригінали:

• документа, що посвідчує особу;

• військово-облікового документа для військовозобов’язаних;

• документа державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

• документів, які підтверджують право вступника на зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів та/або квотою.

До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає наступні документи:

• копію документа, що посвідчує особу;

• копію військово-облікового документа (у військовозобов’язаних – військового квитка або тимчасового посвідчення, а у призовників – посвідчення про приписку до призовних дільниць);

• копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього;

• копію сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання;

• чотири кольорові фотокартки розміром 3х4 см.

За умовами прийому 2021 року, вступникам не потрібна медична довідка (проте в правилах вступу до окремих вишів така вимога може бути, тому слід уточнювати).

Сертифікати ЗНО яких років можна подавати для вступу в 2021 році?

Цього року приймають сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2018, 2019, 2020 та 2021 років.

Скільки можна подати заяв на бюджетну та контрактну форми навчання?

У 2021 році вступники зможуть подати максимум 5 заяв на бюджет (як і минулого року).

У кожній заяві обов’язково слід встановити її пріоритетність – від одного до п’яти: один – найвища пріоритетність, п’ять – найнижча. Після подання першої заяви змінити пріоритетність буде неможливо.

Важливо пам’ятати, що вступник може отримати лише одну рекомендацію на бюджет. Якщо відмовитися від бюджетного місця, визначеного алгоритмом, цьогоріч можна буде вступити лише на контракт.

Вступників на контракт очікує новація щодо обмеження кількості поданих заяв для вступу на контракт (до 30 заяв включно).

Ще однією новацією цьогорічної вступної кампанії буде те, що вступники, які отримають бюджетні місця за результатами конкурсу, але захочуть, щоб інші їхні заяви брали участь у конкурсі на контракт, мають обов’язково повідомити про це приймальну комісію під час виконання вимог до зарахування (подання оригіналів документів).

Для цього необхідно буде написати відповідну заяву. У іншому випадку такі заяви автоматично будуть виключені з конкурсу на контракт.

Конкурсний та прохідний бал

Конкурсний бал – це комплексна оцінка досягнень вступника, яка обраховується за результатами вступних випробувань та іншими показниками.

Кожен заклад вищої освіти може у своїх правилах прийому встановлювати мінімальний прохідний бал на ту чи іншу конкурсну пропозицію.

Однак встановлено мінімальне значення конкурсного бала для допуску до конкурсного відбору на бюджетні місця – він має становити не менше 125 балів.

Окрім цього, на низку спеціальностей встановлено додаткові мінімальні прохідні бали:

• на спеціальності 221 “Стоматологія”, 222 “Медицина” та 228 “Педіатрія” встановлено бал 150 з другого та третього конкурсних предметів (за винятком вступників з конкурсним балом більше 175 балів);

• для вступників на спеціальності 08 “Право”, 28 “Публічне управління”, 29 “Міжнародні відносини” встановлено мінімальний конкурсний бал 140;

• для вступу на бюджет чи контракт для здобуття магістра за спеціальністю 226 “Фармація, промислова фармація” – потрібно набрати конкурсний бал мінімум 130.

Додаткові бали можна отримати, якщо вступник брав участь у міжнародних олімпіадах, Олімпійських, Паралімпійських і Дефлімпійських іграх (по 200 балів із двох вступних випробувань на вибір).

Інформація про участь в олімпіадах має бути в Єдиній державній електронній базі з питань освіти (ЄДЕБО).

Оскільки у 2021 році не було проведено IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, то нарахування додаткових балів за цю категорію під час вступної кампанії застосовуватись не буде.

Вступникам-призерам чи переможцям чемпіонатів Європи та чемпіонатів світу (зокрема, серед школярів), всесвітньої Гімназіади, чемпіонатів України (з олімпійських видів спорту) нараховуватимуть додаткові 10 балів до конкурсного бала.

Крім того, під час вступу може враховуватися сільський, регіональний та галузевий коефіцієнти:

Подання оригіналів документів

Подання оригіналів документів відбуватиметься до 18:00 2 серпня.

Саме до цього часу необхідно: або привезти документи, або ж надіслати їх поштою (з обов’язковим описом вкладень) чи електронною поштою з накладанням на скан-копії ЕЦП (електронного цифрового підпису, який можна отримати через сервіси АЦСК МВС.).

Надання оригіналів необхідних документів (якщо відправка здійснювалася е-поштою) та укладання договору про навчання між закладом вищої освіти та вступником (за участі батьків або законних представників – для неповнолітніх вступників) здійснюється впродовж 10 робочих днів від дати початку навчання.

Спрощена процедура для вступників з тимчасово окупованих територій

Для вступників з тимчасово окупованих територій передбачена спрощена процедура через освітні центри “Донбас-Україна” та “Крим-Україна”.

Вказані освітні центри працюватимуть з 7 червня до 24 вересня 2021 року (перелік, адреса, контакти та графік роботи розміщено на сайтах Міністерства освіти і науки України, Доступна освіта).

Для вступу слід:

1. Обрати освітній центр. Можна вступати лише через один освітній центр (до 5 заяв).

2. Особисто подати заяву та заповнити освітню декларацію в центрах:

• щоб вступити на бюджетну форму здобуття освіти – до 20 липня;

• на контрактну форму – до 20 вересня.

3. Скласти на базі освітнього центру два іспити державної підсумкової атестації: українська мова та історія України (безкоштовні відеоуроки, презентації, тести є тут.)

4. Скласти один профільний вступний іспит (встановлює заклад вищої освіти).

Розклад вступу на бюджет на бакалавра (магістра медичного, ветеринарного чи фармацевтичного спрямування):

• прийом документів – до 20 липня;

• вступні іспити – до 20 липня;

• зарахування – до 23 липня.

Документи для вступу на контрактну форму навчання через освітні центри “Донбас-Україна” та “Крим-Україна” за всіма рівнями прийматимуться до 12:00 24 вересня.

У 2021 році, як і в минулих роках, у наказах про зарахування (з метою безпеки вступників) прізвища шифруватимуться.

  • В Україні створять єдину міжвідомчу електронну платформу для забезпечення процедури зарахування іноземців та осіб без громадянства до закладу вищої освіти.
  • Раніше в Міністерстві освіти і науки України представили список найпопулярніших вищих навчальних закладів за підсумками вступної кампанії 2020 року.