Відповідне рішення було ухвалено на сьогоднішньому засіданні Уряду.

Даний документ підготувало Міністерство розвитку громад і територій України (за участю Міністерства цифрової трансформації).

Згідно з повідомленням на сайті Уряду, стратегія повинна створити “основу для розвитку України на наступні 7 років”, “сприятиме економічному зростанню України та розвитку інформаційного суспільства”.

Стратегія буде реалізована в два етапи: перший 2021-2023 роки і другий 2024-2027 роки.

Що передбачає стратегія

Як пояснив на засіданні міністр розвитку громад Олексій Чернишов, у стратегії прописані тенденції та основні проблеми соціально-економічного розвитку регіонів України (в контексті загальнодержавних викликів). Крім того, передбачено фінансування заходів такої стратегії.

Серед нововведень Чернишов назвав те, що центральними об’єктами регіональної політики будуть різні типи функціональних територій (вирішено відійти від звичної прив’язки до меж адміністративно-територіальних одиниць – області, району, села, міста).

Як ключові виклики в регіональному розвитку України визначено:

• поглиблення демографічної кризи;

• війну на Донбасі і тимчасову окупацію територій України;

• слабкість суспільних інститутів;

• низький рівень конкурентоспроможності регіонів;

• погіршення якості людського капіталу;

• невідповідність інфраструктури сучасним потребам людини та економіки;

• зміну клімату і погіршення екологічної ситуації;

• коронавірусну кризу.

У стратегії визначено три пріоритети регіонального розвитку: територіальну згуртованість; економічний розвиток окремих територій і регіонів; розвиток суспільства і доступність якісних послуг.

Серед іншого, стратегія містить понад 60 завдань цифрової трансформації. Пріоритетними цілями є:

• Підвищення рівня цифрової грамотності населення (до 2023 року – до 55 %).

• Забезпечення безперешкодного доступу до високошвидкісного Інтернету всіх населених пунктів (в першу чергу сільських і малих міст) і соціальних установ. Планується охоплення територій областей мобільними мережами 4G до 2023 року на рівні 90 % населення.

• Надання можливості отримання електронних послуг через смартфон.

• Впровадження електронного документообігу.

• Забезпечення електронної взаємодії між національними реєстрами, реєстрами органів місцевого самоврядування.

• Переведення пріоритетних публічних послуг в електронну форму.

• Впровадження регіональними органами влади відкритих даних.

• Розвиток інструментів електронної демократії.

Крім цього, передбачено впровадження системи електронного прийому документів; забезпечення можливості звернення за послугами сфери соціального захисту через онлайн-сервіси; впровадження системи електронних черг.

Також передбачається створення електронної освітньої системи, впровадження на всіх рівнях освіти сучасних навчальних програм для ефективного формування сучасних цифрових навичок і впровадження нових професій тощо.

Як поінформували в Міністерстві розвитку громад, у рамках стратегії передбачено низку цілей і завдань для відновлення і розвитку територій Донецької та Луганської областей, які постраждали в результаті збройної агресії Росії проти України.

Також передбачені завдання для посилення інтегруючої ролі міських агломерацій, що “є територіями концентрації населення, капіталу і бізнесу, а також центрами тяжіння для навколишніх територій”. У той же час планується посилювати використання потенціалу малих і середніх міст.

Для розвитку сільських територій передбачається робота з розвитку малого та середнього підприємництва, диверсифікація сільськогосподарського виробництва, відновлення традиційних місцевих ремесел.

За участю всіх міністерств планується розробити План заходів із реалізації даної держстратегії.

(На відео – з 23:00)

  • У червні Кабінет Міністрів України прийняв рішення затвердити об’єднання територіальних громад в 129 районів замість 490.