Відповідне рішення було ухвалено на сьогоднішньому засіданні уряду.

Документ розроблений на виконання Стратегії національної безпеки України, що була затверджена указом президента Володимира Зеленського від 14 вересня 2020 року, та відповідного рішення РНБО.

Як зазначили у пресслужбі Міністерства розвитку економіки, для розробки Стратегії економічної безпеки була утворена робоча група, до складу якої увійшли народні депутати, представники органів держвлади, науковці та експерти.

У міністерстві уточнили, що це “фундаментальний документ, що є основою для формування державної політики у сфері забезпечення економічної безпеки”.

Згідно із пояснювальною запискою до документа, стратегія базується “на пріоритетах національних економічних інтересів та визначає мету, напрями, завдання та механізми державної політики у сфері забезпечення економічної безпеки, а також цільові орієнтири та критичні межі індикаторів економічної безпеки”.

Метою державної політики у сфері забезпечення економічної безпеки визначено “попередження розбалансування економіки, підвищення її стійкості до впливу зовнішніх і внутрішніх викликів і загроз та створення умов для забезпечення підвищення конкурентоспроможності економіки України”.

Вперше на законодавчому рівні визначені поняття “економічна безпека”, “національні економічні інтереси”, “економічна стійкість” та “економічний суверенітет”.

У Стратегії виділено такі ключові напрямки, за якими проаналізовано загрози: фінансова безпека; виробнича безпека; зовнішньоекономічна безпека; інвестиційно-інноваційна безпека; макроекономічна безпека.

За кожним із цих напрямків визначені основні виклики та загрози, а також шляхи їх подолання.

Важливе місце в безпековому напрямі займають виклики, пов’язані зі збройною агресією Росії та тимчасовою окупацією частини території України.

(На відео – 15:20)

Основними засадами державної політики у сфері економічної безпеки визначено:

• забезпечення стійкості від зовнішніх і внутрішніх викликів та загроз національним економічним інтересам держави та її громадян;

• збереження та розвиток економічної потужності країни з урахуванням цілей сталого розвитку та позицій людиноцентризму;

• гарантування національної економічної незалежності та здатності до захисту національних економічних інтересів, зокрема у високотехнологічних сферах.

Реалізація Стратегії орієнтована на:

• створення стійкої, конкурентоспроможної ринкової економіки та умов для розвитку науково-технічного потенціалу України, нарощування національного багатства та виробництва;

• досягнення цілей сталого розвитку, рівня життя населення та соціально-політичної стабільності, що властиві економічно розвиненим країнам;

• зайняття Україною у світовому розподілі праці та міжнародних економічних відносинах “місця, яке відповідає її природним, трудовим та інтелектуальним ресурсам, економічному та геополітичному потенціалу”;

• забезпечення гарантованого захисту національної економіки в умовах виникнення або посилення внутрішніх та зовнішніх загроз.

“Реалізація Стратегії дозволить запровадити прозору систему постійного моніторингу економічної стійкості та щорічну оцінку стану економічної безпеки, а також сприятиме підвищенню ефективності реалізації державної політики у сфері забезпечення економічної безпеки і політичної відповідальності за її результати”, – наголосили в Мінекономіки.

Реалізацію Стратегії забезпечуватимуть: Кабінет Міністрів України, Національний банк, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Антимонопольний комітет України, за участю інших державних органів відповідно до їх компетенції.

Контроль за виконанням Стратегії здійснюватиме Рада національної безпеки і оборони України.