Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова з 5 по 9 березня 2021 року.

Так, 17,7% респондентів заявили, що події в країні розвиваються у правильному напрямі.

Водночас 66,4% вважають, що події розвиваються в неправильному напрямі. А 15,9% респондентів не змогли відповісти на це запитання.

Під час опитування 68,1% респондентів оцінили економічну ситуацію в країні як “дуже погану” або “досить погану”.

Лише 2,1% опитаних оцінили економічну ситуацію як “добру” або “дуже добру”, а 28,1% — як “не погану і не добру”.

Дещо краще опитані оцінили рівень добробуту їхніх родин. Так, 44,2% респондентів оцінили його як “дуже” або “досить” поганий, 45,1% — як “не поганий і не добрий”, а 8,6% — як “добрий” або “дуже добрий”.

За даними соціологів, українці не надто вірять у швидкі позитивні зміни в економічній сфері: лише 8,8% вважають, що у найближчі 3 місяці економічне становище країни покращиться. А 9,2% сподіваються, що за 3 місяці зміниться на краще рівень добробуту їхньої родини.

Частіше громадяни очікують погіршення ситуації у найближчі місяці: майже 30% вважають, що у найближчі 3 місяці економічне становище країни зміниться на гірше, а 22,8% — що за цей час зміниться на гірше рівень добробуту їхньої родини.

Однак найбільш поширена думка, що ситуація за 3 місяці істотно не зміниться.

“Очікування змін у найближчі 2–3 роки є суперечливими: частки респондентів, які очікують що економічна ситуація за цей період в країні покращиться, погіршиться або не зміниться, мало відрізняються і перебувають в діапазоні від 22 до 25%”, – уточнили соціологи.

Згідно з опитуванням, 19,4% респондентів вважають, що Україна здатна подолати існуючі проблеми та труднощі протягом найближчих кількох років, 50,5% — що вона здатна їх подолати у більш віддаленій перспективі, а 18,9% — що не здатна їх подолати.

Дослідження проведене методом інтерв’ю “обличчям до обличчя” за місцем проживання респондентів. Було опитано 2018 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.