Про це йдеться у висновку РЄ щодо рішень Конституційного Суду України від 18 лютого 2020 року № 2-р/2020 та від 11 березня 2020 року № 4-р/2020.

“Проведений аналіз показує, що в рішенні КСУ № 4-p/2020 розглядаються найбільш важливі рекомендації, на думку Венеціанської комісії, які стосуються неконституційності законодавчих положень закону № 193″, – йдеться в документі.

При цьому, деякі з проблемних питань не є неконституційними в суворому сенсі цього слова, проте вони не відповідають стандартам Ради Європи і стпричиняють серйозну стурбованість щодо незалежності судової влади.

“Що стосується процесу реформи, то думка ВК і стандарти РЄ повинні використовуватися в якості еталону для очікуваних законодавчих поправок, які повинні замінити неконституційні положення закону № 193”, – додали в Раді.

Зазначається, що думка Венеціанської комісії містить корисні рекомендації щодо способів досягнення відповідності стандартам Ради Європи, які довели свою цінність і можуть мати позитивний вплив на заплановану судову реформу. Рекомендації, зокрема, такі:

Верховенство закону і стабільність судової системи
 • Нова парламентська більшість і уряд не повинні ставити під сумнів призначення або термін повноважень суддів, які були призначені належним чином.
 • Невмотивоване і різке зменшення кількості суддів Верховного суду викликає серйозні питання щодо порушення ст. 6 Європейської конвенції з прав людини. Судді ВС, що пройшли публічну процедуру відбору і призначення, не повинні переобиратися і переоцінюватися.
 • Слід уникати звільнення з посади всіх суддів, які були затверджені на посади, за винятком деяких обставин.
 • Суддя не повинен отримувати нове призначення або переводитися  до іншої судової  установи  без згоди на це, за винятком випадків дисциплінарних санкцій або реформи організації судової системи. Суддя, переведений без його згоди, повинен мати право на апеляцію до незалежного органу, який може розслідувати законність переведення.
Дисциплінарне провадження
 • Скорочення термінів в дисциплінарних процедурах може серйозно порушити незалежність суддів. Вони можуть легко призвести до необґрунтованих рішень через брак часу з боку суддів.
 • Дисциплінарні процедури, що проводяться заочно, і процедури, розпочаті анонімно, суперечать праву на справедливий судовий розгляд відповідно до ст. 6 і не підтримуються стандартами РЄ. Суддя повинен пройти повне слухання і мати право на представництво для захисту самого себе.
 • У тих випадках, коли заявник наполягає на анонімності, можуть бути впроваджені механізми приховування його особистості, аналогічні тим, які використовуються для захисту інформаторів.
 • Право подавати скарги повинно бути обмежено особами, на яких вплинули дії судді або які мають будь-яку форму “законного інтересу” в цій справі.
Членство у Вищій кваліфікаційній комісії суддів України (ВККСУ)
 • Звільнення членів ВККСУ до закінчення терміну їх повноважень і без перехідного періоду є проблематичним. Нова процедура відбору членів ВККСУ відрізняється від стандартів Ради Європи і обмежує роль Вищої ради юстиції.
 • Склад ВККСУ не повинен відступати від раніше дотримуваного правила, згідно з яким половина його членів є суддями, обраними їх колегами.
 • Комісія з етики і сумлінності та Відбіркова комісія не мають конституційних підстав і не можуть бути наділені повноваженнями по контролю за діяльністю членів Вищої ради юстиції та суддів Верховного суду, а також вони не можуть відбирати членів ВККСУ.
 • Процедури оцінки та відбору суддів і членів органів суддівського самоврядування повинні ґрунтуватися на чітких, всеосяжних процедурах і об’єктивних критеріях, заздалегідь оголошених і передбачених законом.
 • Введення нових органів в систему суддівського самоврядування має здійснюватися згідно з відповідними стандартами і рекомендаціями Ради Європи.
 • Участь представників міжнародної спільноти в національних органах судової влади не суперечить стандартам РЄ. Однак необхідні суворі правові гарантії щодо висунення, відбору і призначення як національних, так і міжнародних членів таких органів.
 • Необхідно усунути недоліки в процедурах звільнення членів Вищої ради юстиції та членів Головного управління юстиції. У законі повинні бути вказані порушення, які можуть стати підставою для звільнення членів ВККСУ. Також повинна бути передбачена процедура оскарження таких рішень.