Текст документа розміщений на сайті Ради Європи.

Зазначається, що в Декларації описано заходи щодо сприяння гендерній рівності з метою запобігання домашньому, сексуальному, гендерному та мотивованому насильству. Документ спирається на Стамбульську конвенцію Ради Європи про насильство щодо жінок і висновки експертів про те, як країни досі виконували цю конвенцію.

Згідно з декларацією держави-підписанти Декларації зобов’язались:

  • Активно просувати інституційну та політичну культуру, яка відкидає гендерну дискримінацію та насильство, сексизм, гендерні стереотипи та гендерні відносини влади в державній і приватній сферах;
  • Забезпечити, щоб стратегії, спрямовані на запобігання та боротьбу з насильством щодо жінок, також враховували особливу роль чоловіків і хлопчиків у запобіганні насильству щодо жінок;
  • Систематично інтегрувати та повністю фінансувати просвітницькі кампанії в довгострокові плани боротьби з насильством щодо жінок;
  • Вживати заходів для включення в офіційні навчальні програми на всіх рівнях освіти навчального матеріалу з принципу рівності між жінками та чоловіками, питання нестереотипних ролей, взаємної поваги, ненасильницького вирішення конфліктів у взаємостосунках, гендерного насильства щодо жінок і права на особисту недоторканість;
  • Надавати рекомендації щодо навчальних матеріалів у цій сфері, забезпечити тренінги для освітян і створити платформи для обміну знаннями та передовим досвідом;
  • Заохочувати початкову та безперервну підготовку всіх відповідних спеціалістів, у тому числі в рамках системи кримінального правосуддя;
  • Вживати всі можливі заходи для того, щоб епізоди насильства враховувалися судами при винесенні рішень про право на опіку та побачення;
  • Розширити надання програм для винних у насильстві в сім’ї та сексуальному насильстві на основі стандартів і принципів, викладених у Стамбульській конвенції;
  • Попросити Раду Європи провести дослідження для порівняння наявних моделей і підходів, прийнятих у її державах-членах щодо програм для авторів та їх результатів;
  • Запропонувати державам, які ще не зробили цього, підписати та ратифікувати Стамбульську конвенцію та посилити зусилля щодо імплементації наявних міжнародних правових стандартів у сфері гендерної рівності, чоловіків і насильства щодо жінок.

Декларацію ухвалили Албанія, Андорра, Вірменія, Австрія, Бельгія, Боснія і Герцеговина, Хорватія, Кіпр, Данія, Естонія, Фінляндія, Франція, Грузія, Німеччина, Греція, Ісландія, Ірландія, Італія, Латвія, Ліхтенштейн, Литва, Люксембург , Мальта, Республіка Молдова, Монако, Чорногорія, Нідерланди, Північна Македонія, Норвегія, Португалія, Румунія, Сан-Марино, Сербія, Словенія, Іспанія, Швеція, Україна та Сполучене Королівство після дводенної конференції міністрів юстиції, організованої Головування Ірландії в Раді Європи.