Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Зокрема, документ підтримали 320 народних депутатів.

Метою зоконопроєкту є досягнення суттєвого прогресу в запобіганні та протидії корупції, а також забезпечення злагодженості й системності антикорупційної діяльності усіх органів державної влади та органів місцевого самоврядування, передусім завдяки затвердженню та успішній реалізації Антикорупційної стратегії на 2020–2024 роки.

Стратегія антикорупційної політики містить наступні принципи:

  • оптимізація функцій держави та місцевого самоврядування, реалізація якої передусім передбачає: усунення дублювання повноважень різними органами; тимчасове припинення реалізації малоефективних повноважень, які характеризуються високим рівнем корупційних ризиків;
  • усунення випадків реалізації одним і тим же органом повноважень, поєднання яких створює додаткові корупційні ризики;
  • цифрова трансформація реалізації повноважень органами державної влади та місцевого самоврядування, прозорість діяльності та відкриття даних як основа для мінімізації корупційних ризиків у їх діяльності;
  • створення на противагу існуючим корупційним практикам більш зручних та законних способів задоволення потреб фізичних і юридичних осіб;
  • забезпечення невідворотності юридичної відповідальності за корупційні та пов’язані з корупцією правопорушення, що створює додатковий стримувальний ефект для всіх суб’єктів правовідносин;
  • формування суспільної нетерпимості до корупції, утвердження культури доброчесності та поваги до верховенства права.

Документ також передбачає: формування та реалізацію антикорупційної політики; формування негативного ставлення до корупції; врегулювання конфлікту інтересів, дотримання загальних обмежень та заборон, правил етичної поведінки; здійснення заходів фінансового контролю; забезпечення доброчесності політичних партій та виборчих кампаній та захист викривачів корупції.

Крім того, стратегія визначає пріорітетні сфери, в яких необхідні зміни:

– судова влада, прокуратура та поліція;

– державне регулювання економіки;

– митні і податкові органи;

– державний та приватний сектори економіки;

– будівництво, земельні відносини та інфраструктура;

– оборонний сектор;

– охорона здоров’я та соціальний захист населення;