Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Зокрема, нардепи підтримали ратифікацію трьох договорів між Україною та Аргентиною (законопроєкти №№ 0022, 0023, 0024).

Злочини, що тягнуть видачу

Видача здійснюється за діяння, що становить злочин за законами сторони запитувача та запитуваної сторони, який карається за законодавством обох сторін покаранням у вигляді позбавлення волі на максимальний строк не менше двох років, попри його назву чи юридичну кваліфікацію.

Якщо видача особи запитується за вчинення злочину, пов’язаного з порушенням правил щодо ставок або тарифів, податків, митних зборів, валютного регулювання або будь-яких інших податкових положень, у видачі не може бути відмовлено на підставі того, що законодавство запитуваної сторони не встановлює такий самий вид податку або мита чи не передбачає такого самого виду податку, мита чи валютного регулювання, як законодавство запитувача.

Якщо запит про видачу стосується кількох окремих злочинів, кожен з яких карається за законодавством обох сторін покаранням у вигляді позбавлення волі, але деякі з них не відповідають умові щодо тривалості покарання, що може бути призначене, запитувана сторона також має право здійснити видачу за такі злочини.

Підстави для відмови видачі

Якщо злочин, у зв’язку з яким запитується видача, розглядається запитуваною стороною за її законодавством як злочин політичного характеру.

Якщо запитувана сторона має вагомі підстави вважати, що запит зроблено з метою переслідування або покарання особи у зв’язку з расою, статтю, релігією, національністю, етнічним походженням, політичними переконаннями або, що у зв’язку з будь-якою з цих причин становище такої особи у суді може бути погіршене.

Якщо злочин, у зв’язку з яким запитується видача, є злочином, передбаченим військовим законом, та не є злочином за загальним кримінальним законом.

Якщо розшукувана особа звільняється від притягнення до кримінальної відповідальності або покарання у зв’язку із закінченням строку давності за законодавством запитувача.

Умови передачі засуджених осіб

Засуджену особу може бути передано лише за таких умов:

 • особа має бути громадянином держави виконання вироку;
 • вирок має набрати законної сили й  бути остаточним;
 • на  момент отримання запиту про передачу, строк покарання, який залишається відбувати, має становити щонайменше один рік;
 • засуджена особа має надати згоду на передачу;
 • дії або бездіяльність, за які було призначено покарання, є злочином відповідно до законодавства держави виконання вироку. У зв’язку з цим не враховуються відмінності в термінології, які не впливають на кваліфікацію злочину;
 • будь-яка шкода, завдана в результаті злочину, має бути відшкодована, а судові витрати сплачені;
 • держава винесення вироку і держава виконання вироку мають надати згоду на передачу.

Крім того, сторони можуть надати згоду на передачу, навіть якщо засудженій особі залишається відбувати строк менше одного року або якщо шкода, завдана в результаті злочину, відшкодована не в повному обсязі.

Взаємна правова допомога у кримінальних справах  містить:
 • визначення місцеперебування та ідентифікацію осіб;
 • надсилання повідомлень та вручення документів;
 • надання документів та будь-яких інших записів або інформації;
 • надання речових доказів;
 • отримання показань та заяв від осіб у запитуваній стороні;
 • забезпечення присутності осіб, які знаходяться під вартою, або будь-яких інших осіб для давання показань у запитувача;
 • здійснення обшуку, арешту, вилучення і конфіскації предметів;
 • вжиття будь-яких заходів щодо доходів від злочинної діяльності і знарядь злочину;
 • будь-яка інша форма допомоги за умови, що вона не суперечить законодавству запитуваної сторони.
 • Сполучені Штати вимагають екстрадиції з України американця, якого звинувачують у вбивстві подружжя з Флориди у 2018 році.