Про це свідчить інформація на сайті Парламенту.

Ініціатором проекту закону є прем’єр-міністр Олексій Гончарук, а суб’єктом права законодавчої ініціативи є Кабінет Міністрів.

“У 2020 році продовжуватиметься тенденція останніх трьох років у напрямку зміщення факторів зростання на користь інвестиційної компоненти (питома вага ВНОК у структурі ВВП постійно зростатиме). На фоні цього відбуватиметься подальший перехід до експортування Україною товарів з більш високою доданою вартістю. Зростання споживання домогосподарств відбуватиметься за рахунок збільшення заробітної плати (у тому числі через підвищення соціальних стандартів Уряду). За підсумком, саме споживчий та інвестиційний попит виступатимуть основними драйверами економічного зростання”, – йдеться у пояснювальній записці.

Зокрема, доходи держбюджету на 2020 рік визначено у сумі 1 079 487 458,3 тис. грн, у тому числі доходи загального фонду – у сумі 962 747 125,5 тис. грн та доходи спеціального фонду – у сумі 116 740 332,8 тис. грн.

Водночас, видатки держбюджету на наступний рік визначено у сумі 1 170 002 547,9 тис. грн у тому числі видатки загального фонду – в сумі 1 044 356 065,1 тис. грн, а видатки спецфонду – в сумі 125 646 482,8 тис. грн.

Граничний обсяг дефіциту держбюджету розраховано у сумі 95 130 530 тис. грн, у тому числі граничний обсяг дефіциту загального фонду – у сумі 73 236 120,7 тис. грн та граничний обсяг дефіциту спецфонду – у сумі 21 894 409,3 тис. грн.

Зазначимо, що у проекті держбюджету на 2020 рік на національну безпеку і оборону передбачається 245 791 800 000 грн, або 5,4 % ВВП.

Для Державної кримінально-виконавчої служби передбачено видатки в сумі 7 581 300 000 грн.

В проекті бюджету на 2020 рік також передбачається державна підтримка вугільної галузі в обсязі 2 947 500 000 гривень, енергетичної галузі в обсязі 868 600 000 гривень.

Крім того, для забезпечення здійснення заходів, спрямованих на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад, у проекті передбачено бюджетні асигнування в обсязі 2,1 млрд гривень.

З метою відновлення і розвитку автомобільних доріг та підвищення рівня безпеки дорожнього руху при плануванні показників Державного бюджету України на 2020 рік у складі спеціального фонду державного бюджету створено державний дорожній фонд – 69,6 млрд грн.

В проекті держбюджету передбачаються видатки на наукову і науково-технічну діяльність у обсязі 10,1 млрд грн, з яких за загальним фондом – 7,3 млрд гривень.

На здійснення природоохоронних заходів закладено кошти загального фонду у обсязі 0,2 млрд грн та спеціального фонду у обсязі 16,5 млн грн.

На реалізацію програми медичних гарантій враховані видатки в обсязі 72,1 млрд грн.

На фінансування культури та інформаційної сфери у проекті закону про бюджет-2020 за загальним фондом передбачені видатки у сумі 8,6 млрд гривень. А на освіту видатки враховані в обсязі 136,4 млрд гривень.

  • Проект державного бюджету на 2020 рік розраховувався з урахуванням прогнозного курсу 28,2 грн/долар.
  • Прем’єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що державний бюджет на 2021 рік уже буде передбачати планування на три роки (середньострокове бюджетне планування).