Відповідна норма міститься в законі № 3220.

Закон був прийнятий Верховною Радою 17 березня.

“У разі прострочення споживачем у  період з 1 березня 2020 по 30 квітня 2020 виконання зобов’язань за договором про споживчий кредит (в тому числі, але не виключно, прострочення споживачем в період з 1 березня 2020 по 30 квітня 2020 виконання зобов’язання” зобов’язань по сплаті платежів) споживач звільняється від відповідальності перед кредитодавцем за такі прострочення”, – йдеться в законі.

Своєю чергою, кредитор не зможе нараховувати та стягувати штрафні санкції за неакуратне обслуговування споживчого кредиту в березні-квітні цього року.

Також закон забороняє кредитору застосовувати інші види покарань. Зокрема, збільшувати процентну ставку за користування кредитом, якщо позичальник не обслуговував кредит в зазначений період. Виняток становлять випадки, коли в кредитному договорі спочатку була прописана плаваюча ставка.

Ці правила крім споживчих кредитів поширюються також на:

1) договори, що містять умову про споживчий кредит у формі кредитування рахунку зі строком погашення кредиту до одного місяця, та кредитні договори, що укладаються на строк до одного місяця;

2) договори позики, що не передбачають сплати процентів чи будь-яких інших платежів за користування наданими за такими договорами грошовими коштами;

3) кредитні договори, метою яких є надання споживачу права вчиняти правочини з фінансовими інструментами, якщо такі правочини вчиняються за участю чи за посередництвом кредитодавця або іншого професійного учасника ринку цінних паперів;

4) кредити, що надаються за договорами, укладеними в результаті врегулювання спору шляхом укладання мирової угоди, затвердженої судом;

5) кредити, що надаються виключно в рамках відповідних державних програм або програм органів місцевого самоврядування визначеному колу фізичних осіб і передбачають окремі, визначені такими програмами, умови кредитування, у тому числі виплату процентів за користування кредитом;

6) несанкціонований овердрафт, що є перевищенням суми операції, здійсненої за рахунком, над сумою встановленого кредитного ліміту, що обумовлений договором між кредитодавцем та споживачем і не є прогнозованим за розміром та часом виникнення;

7) кредитні договори, загальний розмір кредиту за якими не перевищує однієї мінімальної заробітної плати, встановленої на день укладення кредитного договору;

8) кредити, що надаються ломбардами у разі передання предмета застави на збереження ломбарду, за умови що зобов’язання споживача обмежуються вартістю предмета застави.

  • Верховна Рада України прийняла сьогодні законопроєкт № 3219 “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)”. Рішення підтримали 344 нардепа. Документом передбачено штрафи для фізичних і юридичних осіб, а також деякі інші обмеження.