Джерело: Міністерство фінансів України.

Участь України у програмі ЄС “Митниця” як асоційованої країни дозволить користуватися усіма її перевагами. Це стосується співпраці у такій діяльності:

  • розробка та зміцнення потенціалу ІТ, зокрема розробка та експлуатація європейських електронних систем;
  • встановлення мережі контактів за напрямками з колегами з інших країн;
  • доступ до документів з митних питань (настанови, рекомендації, пояснення, методології тощо);
  • обмін знаннями та кращими практиками між працівниками митних органів країн-учасниць;
  • дослідницька та інноваційна діяльність.

Програма “Митниця” зі співробітництва в митній сфері створена та функціонує відповідно до Регламенту Європейського Парламенту і Ради (ЄС) від 11.03.2021 № 2021/444.

Враховуючи транскордонний характер діяльності митних органів держав-членів ЄС, створення митної програми на рівні ЄС з визначеним у Регламенті підходом щодо покриття витрат на необхідну технічну та адміністративну допомогу митним органам спрямовано на посилення митного співробітництва між митними адміністраціями, а також розвиток їхнього адміністративного, кадрового та інформаційно-технічного потенціалу.