Про це йдеться в статті #Букв “Дитячі аборти і зміна статі”. Чи має сенс паніка навколо законопроєкту “Слуги народу”.

У пояснювальній записці до документа автори зауважили, що керуються Глобальною стратегією ООН щодо охорони здоров’я жінок, дітей і підлітків для 2016–2030 років. Щоб реалізувати цю стратегію, Україна має закріпити в законодавстві термін “підліток” відповідно до рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров’я, адже він використовується, але ніде не визначено, хто саме належить до цієї категорії людей.

“Внаслідок законодавчої неврегульованості правового статусу підлітка, останні фактично залишаються поза увагою держави, отримуючи можливість реалізації своїх прав, свобод та правомірностей виключно у правовій площині дитини”, – йдеться в документі.

Тобто наразі підлітки в Україні не можуть вибрати лікаря, укласти з ним декларацію, отримати медичні послуги без повнолітніх законних представників.

Зокрема, пропонуються такі зміни: у Законі “Про охорону дитинства” з’являється поняття “підліток” – це дитина віком від 10 до 18 років, а також декларується повага держави та врахування потреб підлітків.

Стаття 32 Цивільного кодексу доповнюється нормою про те, що неповнолітня особа має право самостійно укладати та виконувати правочини, що пов’язані із наданням послуг з медичного обслуговування. У статті 285 зазначається, що особа після 14 років має право на інформацію про стан свого здоров’я (зараз її можуть отримати лише повнолітні). Майже те саме вказується у статті 39 Закону “Основи законодавства про охорону здоров’я”: пацієнт із 14 (зараз із 18) років має право ознайомитися з медичними документами про його здоров’я.

Прогноз результатів у законопроєкті загальний: неповнолітні отримають можливість укладати правочини у сфері охорони здоров’я, держава  може сформувати статистику про цю категорію населення і, відповідно, ефективніше формувати свою політику щодо неї.

Наголошується, що у зазначених пропозиціях  про жодні аборти, зміну статі чи донорство не йдеться. Адже такі речі давно врегульовані українським законодавством. Зокрема, про аборти говорить стаття 50 “Основ законодавства про охорону здоров’я”: вони проводяться за бажанням жінки при терміні вагітності не більше  ніж 12 тижнів, в окремих випадках переривання вагітності можливе й на пізніших термінах. Стаття 43 цього ж  закону каже, що медичне втручання щодо пацієнтів віком до 14 років здійснюється лише за згодою законних представників. Ця норма незмінна, і законопроєкт № 2684 її не зачіпає.

Право на зміну чи корекцію статі закріплене в статті 51 “Основ”, вона також не змінюється.

Донором органів в Україні може бути лише повнолітня особа за добровільною згодою, а донором стовбурових клітин, як уже згадувалося – особа до 14 років за згодою батьків, а після 14 років за власною згодою та згодою батьків. Це також закріплено в Законі “Про застосування трансплантації анатомічних матеріалів людині”, а згаданий вище законопроєкт донорства не торкається.

  • В Україні запустили соціально-просвітницький сайт stop-sexting.in.ua та інформкампанію #не_ведісь, спрямовану на боротьбу з сексуальним насильством над дітьми в Мережі.