Про це розповідають #Букви.

Повноваження президента встановлені статтею 106 Конституції України та не містять норм, які б давали президенту право надавати доручення Кабінету Міністрів.

Принцип, встановлений абзацом 2 статті 19 Конституції України, передбачає, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Президент, доручаючи Кабінету Міністрів України вчинити певні дії та прийняти рішення – виходить за межі своїх повноважень щодо взаємодії з Кабінетом Міністрів та органами виконавчої влади загалом.

Президенту надано право керувати зовнішньополітичною діяльністю країни, призначати та звільняти глав дипломатичних представництв України за підписом прем’єра та міністра закордонних справ, вносити подання про призначення прем’єр-міністра України, міністра оборони та міністра закордонних справ України, приймати рішення про введення надзвичайного стану, а також оголошувати окремі місцевості України зонами надзвичайної екологічної ситуації – за підписом відповідального міністра та прем’єра надалі, призначати і звільняти за поданням КМУ голів місцевих державних адміністрацій, а також право зупиняти дію актів КМУ з мотивів невідповідності їх Конституції з одночасним зверненням до КСУ.

В іншому президент не уповноважений будь-яким чином брати участь, втручатись чи впливати на роботу КМУ, давати КМУ, прем’єр-міністру чи окремим міністрам накази чи розпорядження.

Відповідно до статті 113 Конституції України Кабінет Міністрів України є вищим органом у системі органів виконавчої влади, він підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України, але в межах, які передбачені Конституцією. КМУ відповідальний перед президентом, але не підконтрольний та не підпорядкований йому.

Стосовно самого змісту указу № 261/2021 слід зазначити, що регулювання рівня зарплат також не належить до сфери повноважень президента. З огляду на те, що указ, який є обов’язковим до виконання, передбачає збільшення витрат державного бюджету, проєкт якого, відповідно до норм статті 32 Бюджетного кодексу України, розробляє КМУ, а приймає Верховна Рада України – визначаючи певні показники бюджету, президент втручається в діяльність Кабміну та ВРУ.

З огляду на все перелічене вище, в діях Володимира Зеленського є ознаки порушенням норм статей 19, 106 та 113 Конституції України.