Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Проєкт закону №3087-д підтримали 245 народних депутатів.

Документ передбачає створення Бюро економічної безпеки як державного правоохоронного органу, на який покладаються завдання щодо попередження, виявлення, припинення, розслідування та розкриття кримінальних правопорушень, віднесених законом до його підслідності.

Бюро буде створено замість податкової міліції.

Згідно з пояснювальною запискою, законопроєкт розроблений “з метою ліквідації податкової міліції, оптимізації структури та чисельності органів, які ведуть боротьбу зі злочинами у сфері економіки, усунення дублювання їх функцій та створення Бюро економічної безпеки України”.

Зараз правоохоронну функцію в сфері економічних порушень бізнесу виконують податкова міліція, Служба безпеки України та Національна поліція.

Законопроєктом же пропонується створити єдиний орган, який буде боротися з економічними злочинами. СБУ і Національна поліція більше не будуть займатися правопорушеннями в сфері економіки.

Пропонується поділ сервісної та правоохоронної функцій податкової служби.

Ключові положення законопроєкту полягають у наступному:

• Бюро економічної безпеки створюється президентом України.

• Директор призначається президентом України за поданням конкурсної комісії. До складу комісії входять: 3 особи від президента, три представника від Верховної Ради і три – від Кабінету Міністрів (на затвердження президентові будуть подані три кращі кандидатури).

• Директор підзвітний Верховній Раді України і президенту України. Але, як заявив, виступаючи у ВР, голова фінансового комітету Ради Данило Гетманцев, Бюро в остаточній версії законопроєкту перепідпорядкують Кабінету Міністрів (а не президенту).

• Кількість працівників у Бюро економічної безпеки має становити не більше 4000 осіб.

• Працівники Бюро – це особи, які мають спеціальне звання, державні службовці, а також співробітники, які працюють за трудовим договором.

• Посадовий оклад осіб, які мають спеціальне звання, не може бути меншим за 20 прожиткових мінімумів.

• Забороняється незаконне втручання державних органів, органів місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб, політичних партій, громадських об’єднань, інших фізичних або юридичних осіб у діяльність Бюро економічної безпеки.

Верховна Рада 3 вересня 2020

Верховна Рада 3 вересня 2020

Верховна Рада 3 вересня 2020

Фото: Ян Доброносов, #Букви