Про це свідчать результати соціологічного дослідження, проведеного Центром Разумкова з 29 липня по 4 серпня 2021 року.

Респонденти давали оцінку, чи володіє Володимир Зеленський достатнім професійним досвідом і компетентністю, щоб бути президентом України, за п’ятибальною шкалою. Найнижчий бал означає “професійний досвід і компетентність практично відсутні”, а найвищий – що він “володіє значним професійним досвідом і компетентністю”.

Відтак, 53,9% опитаних обрали бали “1” або “2” (відповідають низьким оцінкам досвіду та компетентності глави держави).

І лише 19% респондентів обрали бали “4” або “5” (відповідають високим оцінкам досвіду та компетентності).

Ще 24,1% опитаних обрали середній бал “3”.

Крім того, 47,5% респондентів заявили, що особистісні якості (особливості характеру, вольові та моральні якості) Володимира Зеленського більшою мірою не відповідають посаді президента України.

Лише 17,6% опитаних вважають, що відповідають, а 27,5% − що відповідають і не відповідають однаковою мірою.

Дослідження було проведене методом інтерв’ю “обличчям до обличчя” за місцем проживання респондентів. Було опитано 2019 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з ймовірністю 0,95.