Джерело: Міністерство фінансів України.

Відтак, угода створить правові підстави для приєднання України до згаданої програми ЄС, головною метою якої є співробітництво між податковими адміністраціями її країн-учасниць у питаннях боротьби з податковим шахрайством, ухиленням від сплати податків та агресивним податковим плануванням.

Очікується, що участь України у програмі сприятиме:

  • боротьбі з ухиленням від сплати податків та покращенню податкового адміністрування в Україні;
  • підтримці розроблення заходів податкової політики та імплементації законодавства ЄС щодо оподаткування;
  • стимулюванню співпраці між податковими органами України та країн ЄС, зокрема у частині обміну податковою інформацією, розвитку інституційного потенціалу, людської компетентності та інформаційних й електронних систем.

Зокрема, передбачається, що ухвалення законопроєкту та подальша участь України у програмі “Fiscalis” матимуть загальний позитивний вплив на стан справ у сфері реалізації державної податкової політики та слугуватимуть додатковим інструментом інтенсифікації реформ у цій сфері.